FAQs Complain Problems

सूचना

कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
बिनोद कुमार भण्डारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत shadanandanagarpalika@gmail.com 9852054815
मणिराम तामाङ वि.नि. शिक्षा शाखा shadanandanagarpalika@gmail.com ९८४२१६३०१३
कुल प्रसाद ताजपुरिया योजना अधिकृत योजना शाखा georgeadynkaypey@gmail.com 9852081123
निमदोर्जे तामाङ्ग शाखा अधिकृत रोजगार संयोजक, रोजगार सेवा केन्द्र ntamang93@yahoo.com 9841854976
डम्बरकुमार लिम्बू सूचना प्रविधि अधिकृत सुचना तथा प्रविधी ito.shadananda@gmail.com 9842586404
तुल वहादुर राई पशु स्वास्थ प्राविधिक पशु शाखा ९८४१३७१९९९
रामसागर यादव लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा shadanandanagarpalikalekha@gmail.com 9844642868
केशव प्रसाद गुरागाई अ. स. ई. प्रशासन तथा स्टोर शाखा keshabguragain@gmail.com ९८५२०५२५३५
उपेन्द्र भट्ट वडा सचिव वडा नं. ६ ९८५२०५२५२५
सुन्दर श्रेष्ठ हेल्थ असिष्टेन्ट ष.न.पा. स्वास्थ्य शाखा संयोजक ९८४२०९८४०४
क्षितिज बस्नेत वडा सचिव १४ नं वडा कार्यालय, बोया ward14.shadanandamun@gmail.com 9862055677
सुरेन्द्र रामदाम अ.हे.व. स्वास्थ्य शाखा 9862045370
ध्यान बहादुर तामाङ अ. स. ई. १३ नं वडा सचिव ९८५२०५२३२७
फुदोर्ची शेर्पा खरिदार ९ नं वडा सचिव ९७४२०७०६३१
धन बहादुर तामाङ खरिदार ८ नं वडा सचिव ९८६२०६५६७५
अम्बर बहादुर राई अ. स. ई. ३ नं वडा सचिव ९८१३६७०५९४
खेमवन्धु अधिकारी खरिदार ५ नं वडा सचिव 9862002329
तुलसी बस्नेत खानेपानी टेक्निसियन खानेपानी 97472009058
कुशल राई अ. स. ई. प्राबिधिक 9852085064
माचिन्द राई अ. स. ई. ९८४२११४६०८
निल बहादुर दाहाल का. स. 9842138223
राम कुमार स्रेष्ठ का. स. ९८११०१६६९
राजकुमार तामाङ्ग का. स. ९८४२५६२७४१, ९८००९०९५२४
गोपाल तामाङ का. स. सरसफाई
कुमार तामाङ का. स. ९८०५३८२६७१
पासाङ शेर्पा ह. स.चा. ९८०४३१०८५६

षडानन्द नगरपालिका रहेको स्थान