FAQs Complain Problems

सूचना

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

षडानन्द नगरपालिका अन्तर्गत स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण कार्यको लागि बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!! 

औषधी तथा सर्जिकल सामाग्रीहरु र कार्यालय सामान तथा मसलन्द सामाग्री खरिद कार्यको  लागि बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको साथै स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण कार्यका लागि बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना !!! (प्रकाशित २०८०/१२/१५)

Pages

षडानन्द नगरपालिका रहेको स्थान